Uyum Anaokulu

Okul Öncesi Eğitim Neden Gereklidir ?

Okul öncesi eğitim sorgulayan, araştıran bulunduğu toplumun gerektirdiği duygu ve düşünceleri özgürce ifade edebilen kararlı ama başkalarının haklarına saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu yüzden ebeveynlerin verdiği eğitimi destekleyen bir kurumsal eğitim de gereklidir. Okul öncesi eğitim almış çocuklar okul hayatına daha kolay adapte olmakta, bu eğitimi almamış çocuklara nazaran daha başarılı oldukları gözlenmektedir. Ayrıca çocukların bu şekilde çok yönlü düşünüp davranabildikleri kanıtlanmıştır.

Uyum Anaokulu

Kurumumuzda çocuklarımızın en iyi eğitimi alabilmelerinin yanı sıra güvenlikleri ve temel ihtiyaçları açısından da detaylar göz önünde bulundurulmuştur.

Çocuklar arasında bireysel farklılıklar ve her çocuk özeldir ilkesi göz önünde bulundurularak onların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik zengin bir eğitim programı hazırlanmaktadır. Özellikle erken çocukluk döneminde çocukların psikomotor, sosyal-duygusal, öz bakım, bilişsel ve dil gelişimi son derece hızlıdır. Buradan yola çıkarak dil gelişiminin hızlı olduğu bu dönemde ikinci bir dille tanışmalarına fırsat verilmektedir.

Kurumumuzda çalışmakta olan eğitim kadrosunun kendilerini geliştirebilmeleri ve alana katkı sağlayabilmeleri için farklı eğitim programlarıyla ilgili seminerler almaları ve katılmalarına destek verilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okul
Merak Ettikleriniz
Uyum Kulüp
Temiz Okul